Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Ngày đăng: 16/02/2020  12:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/02, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020.

 

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

 

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sau 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành BHXH đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần quan trọng vào thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.

 

 Kết quả này thể hiện qua việc hệ thống pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế.

 

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm; đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574 nghìn người, riêng trong năm 2019 đã phát triển mới trên 300 nghìn người, bằng cả 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện.

 

Số người tham gia BHYT trong cả nước đến hết năm 2019 là 85,636 triệu người; tăng 69,24 triệu người so với năm 2003, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020…

 

 Kế hoạch trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, toàn ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu về BHXH, BHYT đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sắp xếp kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức...nhằm xây dựng ngành BHXH hiện đại chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả của ngành BHXH trong 25 năm qua, đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp hài hòa theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

 

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, ngành BHXH cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân trên cơ sở bám sát mục tiêu; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên về an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

 

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng Cờ thi đua cho BHXH Việt Nam và trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh./.

 

  Tin, ảnh: Mỹ Diễm