Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây xanh phục hồi rừng kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Ia H’Drai
Ngày đăng: 25/02/2020  07:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây xanh phục hồi rừng và kết hợp nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH 11-3 IAHDRAI.

 

Theo đó, dự án thực hiện tại tiểu khu 755, thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, trên diện tích 95,92 ha. Tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng.

Dự án trồng cây lâm nghiệp (sao xanh, dầu, keo) phục hồi rừng 67,2 ha; trồng các loại cây ăn quả (mít, bơ, sầu riêng, xoài, bưởi, ổi) phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương 15 ha; trồng cây cà phê để góp phần phát triển kinh tế-xã hội 13,46 ha.

 

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

                                                                                  Phan Phượng