Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Sở Y tế và Đài PT-TH tỉnh ký kết phối hợp truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 27/03/2020  08:43
Mặc định Cỡ chữ
Sở Y tế và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum vừa ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Theo đó, hai bên tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình phối hợp số 12/CTr-PTTH-SYT ngày 10/01/2019 của Sở Y tế và Đài PT-TH tỉnh Kon Tum về thông tin, truyền thông các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 201/KH-SYT ngày 20/01/2020 của Sở Y tế thực hiện chuyên mục “Sức khỏe cho cộng đồng” trên sóng Đài PT-TH tỉnh Kon Tum năm 2020.

 

Hai bên tăng cường phối hợp để đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh (tại Công văn số 610/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

 

Cụ thể, Đài PT-TH tỉnh chủ động đưa tin bài về tình hình dịch COVID-19 (trên thế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh Kon Tum); phát sóng các hướng dẫn phòng chống COVID-19 theo định hướng của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương; đưa tin về công tác chuẩn bị ứng phó, dự phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, hướng dẫn khai báo y tế toàn dân và thông tin về các chính sách, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến phòng chống COVID-19.

 

Các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan nghiên cứu sản xuất các sản phẩm truyền thông liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn địa bàn Kon Tum để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch.

 

Sở Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình, diễn biến, hoạt động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để Đài PT-TH tỉnh thực hiện truyền thông định hướng dư luận trên sóng KRT.

 

Thời gian tới, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, điều kiện cho phép, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện các chương trình truyền thông tư vấn về sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu giới thiệu các dịch vụ y tế kỹ thuật cao về chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn việc phòng chống các bệnh thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum; truyền thông gây quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh...

 

Văn phòng Sở Y tế chịu trách nhiệm làm đầu mối cung cấp cho Đài PT-TH về thông tin tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân nói chung, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 nói riêng trên địa bàn tỉnh.

 

A Lê Khăm