Chủ nhật, Ngày 07/06/2020 -

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 27/03/2020  16:17
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; và các văn bản của tỉnh Kon Tum về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020 hướng đến năm 2025. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký Văn bản số 944/UBND-TTHCC về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum.

 

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

giới thiệu về Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh

Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Đà Lạt

(ảnh minh họa của VNPT)

Mô hình mẫu Trung tâm điều hành thông minh

 

Theo Văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thống nhất chủ trương triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum theo như đề xuất của Viễn thông Kon Tum và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Địa điểm đặt Phòng điều khiển - Trung tâm điều hành thông minh tại trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Để đảm bảo việc triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Tham mưu triển khai thực hiện thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum theo đúng Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan; Lập thủ tục đầu tư cơ sở vật chất, Phòng lắp đặt thiết bị phục vụ cho Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh; Đăng ký công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI.

 

Thời gian hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

 

Giao Viễn thông Kon Tum báo cáo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hỗ trợ tỉnh Kon Tum triển khai Trung tâm điều hành thông minh theo tinh thần làm giữa lãnh đạo tỉnh Kon Tum với lãnh đạo Tập đoàn ngày 05 tháng 3 năm 2020.

 

Được biết, tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh Kon Tum với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn đã nhất trí hỗ trợ các thiết bị phần cứng trị giá khoảng gần 1 tỷ đồng cho tỉnh Kon Tum để thực hiện trang bị cho Phòng điều khiển – Trung tâm điều hành thông minh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

                                                                               VĂN MINH