Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng trách nhiệm trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày đăng: 24/06/2010  08:28
Mặc định Cỡ chữ

 

 

 

Thực hiện các hợp đồng trách nhiệm giữa các Ban chỉ đạo cấp tỉnh với các Sở, Ban, ngành trong năm 2010 về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, xâm hại tình dục trẻ em, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, hướng mỗi người dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã có kế hoạch phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố chọn 32/97 xã, phường, thị trấn và 66/831 khu dân cư trong toàn tỉnh để triển khai về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, xâm hại tình dục trẻ em, toàn dân tham bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn khu dân cư, gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhằm làm cho người dân nhận thức rõ tác hại của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư trong sạch, lành mạnh, không có tội phạm, ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, từng bước nâng cao đời sống về mọi mặt của nhân dân./.
 
NGUYỄN ĐĂNG BÌNH