Chủ nhật, Ngày 07/06/2020 -

Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm
Ngày đăng: 15/05/2020  07:21
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Theo đó, tập trung tuyên truyền kết quả triển khai các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; Kế hoạch 1490/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, lên án các hành vi lợi dụng các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để trục lợi. Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng những mô hình tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

 

Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Trung tâm VHTTDL-TT các huyện, thành phố, Cổng TTĐT tỉnh triển khai tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tập trung thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp cơ sở; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp huyện và tương đương; tuyên truyền lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

 

Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh bố trí thời lượng tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); tập trung  thông tin các hoạt động kỷ niệm do Trung ương và tỉnh tổ chức. Trong đó tuyên truyền gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thông tin, biểu dương về những thành tích của tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”; Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ V-2020.

 

Tuyên truyền Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020, trong đó, tích cực thông tin các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Dương Nương