Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Ngày đăng: 18/06/2020  14:15
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2143/UBND-KGVX ngày 17/6/2020 yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 3219/BYT-ATTP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 258/UBND-KGVX ngày 22 tháng 01 năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 

Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế trong việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý (trên báo, đài, môi trường mạng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử…; hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; loại hình quảng cáo ngoài trời như: bảng, biển, pano, băng rôn…)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch theo nội dung Mục 2 Văn bản số 3219/BYT-ATTP: Tập trung xử lý các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ, bệnh nhân; quảng cáo không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Nếu có dấu hiệu hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 2015.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Phan Linh