Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam (01/7/2020)
Ngày đăng: 23/06/2020  16:32
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2227/UBND-KGVX ngày 23/6/2020 yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2020).

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2020: “Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

 

Sở Y tế chủ trì, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 3368/BYT-BHYT ngày 19 tháng 6 năm 2020.

 

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

 

Phan Linh