Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 23/06/2020  20:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2213/UBND-KTTH yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và hộ kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như: công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử...để phòng ngừa hoạt động chiếm đoạt tài sản theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Điều 6 Nghị định 193/2013NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

 

Tăng cường phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin với các cơ quan nhà nước về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh.

 

Công an tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố kịp thời xử lý các sai phạm liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản nêu trên (nếu có); trường hợp khó khăn vướng mắc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo./.

 

Phan Phượng