Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế
Ngày đăng: 25/06/2020  14:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 24/6, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế.

 

Quanh cảnh buổi làm việc

 

Làm việc với đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc: Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đến nay, toàn tỉnh có 20 đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc UBND tỉnh với 483 đơn vị, giảm  37 đơn vị đơn vị so với năm 2015; có 19 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Hiện có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với 123 phòng chuyên môn, 102 xã, phường, thị trấn. Đến nay, đã triển khai việc sắp xếp 247 thôn, tổ dân phố.

 

Tính đến thời điểm 29/2/2020, số công chức là 1.803 người, viên chức là 13.567 người. Hợp đồng lao động (Hợp đồng 68) là 639 người, đây là số lượng hợp đồng theo định mức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

Tổng số biên chế được tinh giản là 623 công chức tương ứng với 39,03 % số biên chế công chức đã giảm so với năm 2015; viên chức là 436 người, tương ứng với 39,31 % so với số lượng người làm việc đã giảm so với năm 2015; Cán bộ công chức xã là 70 người, tương ứng với 56,9% so với số lượng người làm việc đã giảm so với năm 2015.

 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, đã thực hiện việc phê duyệt Khung danh mục vị trí việc làm của tất các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng và hoàn chỉnh bản mô tả, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế tại Kon Tum; kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Nội vụ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa cảm ơn lãnh đạo Bộ đã quan tâm đối với địa phương trong thời gian qua; tỉnh Kon Tum sẽ tiếp thu đầy đủ để nghiên cứu, thực hiện tại địa phương.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập, sự nghiệp có hưởng một phần ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ổn định tình hình hoạt động sau khi việc sáp nhập; sắp xếp lại cơ quan hành chính cấp xã, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình để tiến tới hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% vào năm 2021.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, chỉ đạo sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo lộ trình, kế hoạch đã xây dựng./.

 

                                                                                                 Tin, ảnh: Lê Hằng