Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và bạch hầu
Ngày đăng: 30/06/2020  14:26
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2314/UBND-KGVX ngày 30/6/2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và bạch hầu, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Theo đó, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần huy động cả hệ thống chính trị, khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức và duy trì Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người dân. Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Xử lý nghiêm các cá nhân, hộ gia đình không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế… Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nắm chắc các ổ dịch hiện có và mới phát sinh, phát hiện sớm các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh để cách ly, điều trị, điều trị dự phòng, khoanh vùng, xử lý ổ bệnh kịp thời, đúng quy định nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh SXHD và bạch hầu; huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng. Tuân thủ tiêm chủng và điều trị dự phòng bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của ngành Y tế.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD và bạch hầu. Chú trọng tuyên truyền vào các giờ cao điểm tình hình dịch bệnh; triệu chứng, sự nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng chống để nâng cao nhận thức, người dân tự giác và chủ động phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực, chủ động phòng chống và đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh.

 

Các Sở, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế; vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

 

Phan Linh