Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Ngày đăng: 03/07/2020  16:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2352/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể là bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tỷ lệ xét xử các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

 

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên và phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét khởi tố theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

 

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát và phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ...

 

Để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, như: Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp... Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để xảy ra tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để.

 

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án; kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm.

 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương trong Kế hoạch này; tổng kết các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp cho phù hợp với tình hình mới.../.

 

Phòng Nội chính