Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng: 08/07/2020  18:41
Mặc định Cỡ chữ
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; sáng ngày 08/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành tất cả chương trình đề ra và bế mạc thành công tốt đẹp.

 

Dự phiên bế mạc, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

 

Tại kỳ họp này, với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 21 nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021; Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum ; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Sau Kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp sớm tổ chức tiếp xúc cử tri; báo cáo kết quả Kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri về Kỳ họp đến Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời, quan tâm triển khai tốt một số nội dung trọng tâm, như: Theo dõi nắm chặt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm sự ổn định căn bản về việc làm và an sinh xã hội sau dịch bệnh Covid-19; kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi đến kỳ họp; tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm kéo dài thuộc nguyên nhân chủ quan của các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận qua các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, các Ban HĐND trong 6 tháng đầu năm 2020...

 

Đồng chí đề nghị sau kỳ họp này, các cấp, các ngành cần rà soát đánh giá các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành, những chỉ tiêu nào khó hoàn thành thì phân tích làm rõ nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế; các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.../.

 

                                                                                                Lê Hằng