Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng: 09/07/2020  09:04
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV tại 11 xã, thị trấn của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và cử tri tại các địa phương.

 

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này;... cử tri tham dự đã có 29 lượt phát biểu với 64 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và với chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri quan tâm (trong đó có 08 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương; 56 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước ở địa phương). Lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh, UBND các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và trả lời 60/64 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp

 

Chiều ngày 07/7, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan Trung ương và ở tỉnh. Theo đó, Đoàn đã thống nhất tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 01 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương; đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời 3 ý kiến thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương./.

 

Hồ Nam - VPĐĐBQH