Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020 – 2025)
Ngày đăng: 09/07/2020  19:20
Mặc định Cỡ chữ
Tiểu Ban Tuyên truyền, Văn nghệ - Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020 - 2025) vừa ban hành 1136/KH-TBTT ngày 08/7 xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về sự kiện này.

 

Theo đó, thời gian tuyên truyền thực hiện trước, trong và sau ngày diễn ra Đại hội (Dự kiến diễn ra 01 ngày trong tháng 9 năm 2020) rộng khắp trên địa bàn tỉnh, chú trọng những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới.

 

Nội dung tuyên truyền:

 

Mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước tập trung vào chủ đề Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền địa phương.

 

Tuyên truyền phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội.

 

Biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo sự lan tỏa thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực; lồng ghép với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước trong năm 2020.

 

Hình thức tuyên truyền:

 

 Tuyên truyền trên báo chí: đăng tải, phát sóng tin, bài về Đại hội trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ; các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương.

 

Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Trung tâm Văn hóa -Thể thao-Du lịch và Truyền thông, Đài Truyền thanh cấp xã, xe tuyên truyền lưu động...

 

Tuyên truyền cổ động trực quan: đưa thông tin lên màn hình Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; băng rôn, trưng bày tranh ảnh, phát hành tờ rơi, tờ gấp, áp phích,...

 

Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

 

Dương Nương