Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tăng cường triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương
Ngày đăng: 31/07/2020  13:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2763 /UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh … về những tác hại nguy hiểm, các biện pháp phòng trừ sự phát triển của cây Mai Dương. Khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp, bố trí nguồn lực, huy động các lực lượng (người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên,...) cùng phối hợp, tham gia diệt trừ cây Mai Dương. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương tại địa bàn quản lý.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp ngăn chặn sự phát triển và diệt trừ cây Mai Dương; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các phương pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, trong đó chú trọng các phương pháp thân thiện với môi trường, không làm ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân; định kỳ tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, có hiệu quả.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyền truyền, đưa tin và thực hiện các chuyên mục về tác hại của cây Mai Dương đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, ngăn chặn và diệt trừ.

 

Đề nghị Tỉnh đoàn Kon Tum phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên thanh niên về tác hại của cây Mai Dương, vận động lực lượng đoàn viên thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào diệt trừ cây Mai Dương./.

 

Cổng TTĐT tỉnh