Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 27 đến ngày 31/7/2020
Ngày đăng: 02/08/2020  08:50
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; Tập trung công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Tăng cường quản lý, giám sát việc vứt rác thải sinh hoạt trên các sông, suối; Triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương; Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27 đến 31/7/2020.

 

1. Chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19:

 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19: Triển khai chỉ đạo của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19; không được lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong  cộng  đồng. Khuyến  cáo  cán  bộ,  công  chức, viên  chức  và  Nhân  dân  nếu không có công việc cần  thiết thì không nên di chuyển  đến  những địa  phương đang có ca bệnh trong cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền Nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các  quy  định  về  phòng  chống  dịch  COVID-19; thông  báo  và  vận  động  quần chúng Nhân dân phối hợp với Công an kiểm tra, rà soát lập danh sách thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú, cư trú tại địa phương và đi từ nơi có dịch bệnh trong cộng đồng về địa phương để có biện pháp xử lý...

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, tại Công văn số 2668/UBND-KGVX ngày 26/7/2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; có biện pháp phù hợp hỗ trợ các nhà ngoại giao, quan chức cao cấp, nhà đầu tư nhập cảnh vào địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn để xử lý công vụ, đàm phán, ký kết hợp đồng, hoạt động đầu tư, thương mại. Tăng cường kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý cụ thể, kịp thời các vấn đề đặt ra trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh xảy ra và lan rộng trên địa bàn.

 

Triển khai hoạt động các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19: Tại Công văn số 2682/UBND-KGVX ngày 27/7/2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan triển khai hoạt động lại các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại các địa điểm: Chốt 1 (thành phố Kon Tum): Trạm Kiểm soát Sao Mai - Quốc lộ 14 (km 1562 + 500) tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; Chốt 2 (huyện Đăk Glei): Trạm dừng chân đèo lò xo, đường Hồ Chí Minh (km số 1414 + 600) tại Thác Đăk Chè, thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei; Chốt 3 (huyện Kon Plông): Quốc lộ 24 (km số 69 + 050) tại thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông; Chốt 5 (huyện Kon Plông): Điểm tiếp nối (huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi với xã Ngọc Tem - huyện Kon Plong) - đường Đông Trường Sơn (km số 175i+018) - Quốc lộ 24, tại thôn 7, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông. Thời gian bắt đầu từ ngày 27/7/2020 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc trên địa bàn tỉnh: Tại Công văn số 2698/UBND-KGVX ngày 27/7/2020, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam; xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc...

 

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Triển khai Công điện Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tại Công văn số 2736/UBND-KGVX ngày 29/7/2020, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành; triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch; tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ; chủ trì, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: Tại Công văn số 2746/UBND-KGVX ngày 29/7/2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương khuyến cáo người đã đến Thành phố Đà Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 08/7 đến nay thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe; đối với người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa, hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Kiểm tra các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế; lưu ý đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Kiên quyết triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và các hoạt động kinh tế - xã hội khác...

 

Khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Trước tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp và lây lan trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố; UBND tỉnh ban hành Công văn số 2750/UBND-KGVX ngày 29/7/2020 yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; không lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng. Rà soát lại các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người, nếu chưa thật sự cần thiết thì tạm dừng; trường hợp tổ chức thì phải đảm bảo nghiêm công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

 

Rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến các khu vực có ca mắc COVID-19: Tại Công văn số 2755/UBND-KGVX ngày 30/7/2020, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan y tế tổ chức rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả các trường hợp trên địa bàn đã đến các khu vực có ca mắc COVID-19 và nguy cơ cao; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chú trọng kiểm tra, rà soát hàng ngày công tác quản lý lưu trú đối với các trường hợp đến từ các khu vực có ca mắc COVID-19 và nguy cơ cao để sớm phát hiện những trường hợp có yếu tố nguy cơ tại địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện tốt cách ly; kịp thời thông tin, báo cáo chính quyền và BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các cấp thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Giao các địa phương rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến các khu vực trên, các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần để phân loại, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

 

Đảm bảo hoạt động của các Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19: Để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào tỉnh, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 yêu cầu tất cả các Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh tăng cường thêm lực lượng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, không bỏ sót nhằm phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh để giám sát, quản lý, cách ly, điều trị kịp thời. Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra các Chốt trên địa bàn mình quản lý, đảm bảo hoạt động 24/24, đạt hiệu quả cao và chịu trách nhiệm nếu để lơ là, bỏ ngõ công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện, có nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn.

 

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2796/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/8/2020, cụ thể: Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc; Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, nhà hàng tiệc cưới, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, các điểm truy cập internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng....  Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải tỉnh.

 

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2797/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không gây hoang mang, mất ổn định. Khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 phát sinh trên địa bàn, phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, điều trị người nhiễm bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Rà soát các cuộc họp, hội nghị, sự kiện tập trung đông người, nếu không thật sự cần thiết thì xem xét, cân nhắc tạm dừng; trường hợp thật sự cần thiết thì tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện tốt công tác khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở; nâng cao vai trò của chính quyền ở cơ sở và các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tổ chức cách ly đối với trường hợp về từ vùng dịch, nhập cảnh trái phép...

 

2. Tập trung công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

 

Triển khai ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cơ sở vật chất, thiết bị tại địa điểm in sao đề thi phục vụ công tác in sao đề thi đáp ứng yêu cầu; thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi đảm bảo đề thi đủ số lượng với chất lượng tốt nhất, không để xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi tại các Điểm thi của Hội đồng thi. Rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác coi thi, chấm  thi. Xây dựng phương án phù hợp để kịp thời khắc phục sự cố bất thường bão, lũ, dịch COVID-19, bạch hầu và các dịch bệnh khác để đảm bảo tạo thuận lợi an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; có phương án hỗ trợ về đi lại, ăn ở cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh vì khó khăn về kinh tế, đi lại mà không thể tham gia dự thi...

 

Đề nghị Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái  phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu phát công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận, tung tin không đúng sự thật về kỳ thi trên không gian mạng và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi. Rà soát kỹ phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo kỳ thi an toàn...

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh có Công văn số 2799/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 chỉ đạo tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi trên địa bàn; có phương án dự phòng về Điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của Kỳ thi để huy động khi cần thiết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như: phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các Điểm thi.

 

3. Tăng cường quản lý, giám sát việc vứt rác thải sinh hoạt trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh:

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc bỏ rác thải đúng nơi quy định; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn, bảo vệ nguồn nước; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vứt rác thải và đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường tạo sự bức xúc trong Nhân dân; phối hợp, hỗ trợ nội dung hướng dẫn chuyên ngành để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động các hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; thực hiện thải rác đúng nơi quy định, không xả rác ra sông, suối, ao hồ, kênh mương và các lưu vực chứa nước khác; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại địa phương cư trú. Định kỳ tổ chức khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, mương; dọn dẹp vệ sinh, vớt rác thải tại các khu vực sông, suối và các lưu vực nước khác ở địa phương; tuyên truyền, vận động để người dân cùng thực hiện, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Bố trí và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất các địa điểm du lịch, khu kinh doanh, dịch vụ trên sông, hồ… phải có khu vực và tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải phát sinh, không xả rác ra nguồn nước; có các giải pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành.

 

4. Tăng cường triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương:

 

Từ thông tin phản ánh của báo chí, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, cụ thể: UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh … về những tác hại nguy hiểm, các biện pháp phòng trừ sự phát triển của cây Mai Dương. Khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp, bố trí nguồn lực, huy động các lực lượng (người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên,...) cùng phối hợp, tham gia diệt trừ cây Mai Dương. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương tại địa bàn quản lý.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp ngăn chặn sự phát triển và diệt trừ cây Mai Dương; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các phương pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, trong đó chú trọng các phương pháp thân thiện với môi trường, không làm ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân; định kỳ tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, có hiệu quả.

 

5. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

 

Tại Công văn số 2729/UBND-TD ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trao dồi phẩm chất, đạo đức và bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiến hành rà soát lại toàn bộ các vụ việc đã được cấp thẩm quyền chỉ đạo nhưng đến nay chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; trên cơ sở đó xem xét, xử lý dứt điểm hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật (nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài). Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cho các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh và tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phải trực tiếp tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh; trường hợp không tham dự được phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và phân công cấp phó dự thay. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hằng tháng và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.

 

Thái Ninh