Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đá sau nổ mìn
Ngày đăng: 03/08/2020  16:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2824/UBND-NNTN yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đá sau nổ mìn.

 

Công văn nêu rõ, qua xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra tập kết và sử dụng đá sau mìn, cho thấy vẫn còn tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp chưa tuân thủ nội dung Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đá được tạo ra do nổ mìn chưa được thu gom tập kết về vị trí đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, gây tác động xấu đến môi trường, có doanh nghiệp tự ý chế biến, sử dụng đá sau nổ mìn để thực hiện thi công công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép...

 

Để chấn chỉnh tình trạng trên và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tránh thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Sở Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nội dung Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp; cung cấp thông tin về Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khối lượng đá sau nổ mìn, nhu cầu sử dụng đá sau nổ mìn đến các địa phương nơi có công trình và các cơ quan liên quan của tỉnh để thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc không tuân thủ nội dung Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, không thực hiện đúng quy trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức quản lý khối lượng đá được tạo ra do nổ mìn theo quy định; hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đá sau nổ mìn thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật trước khi khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản; đồng thời tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các hành vi sai phạm trong khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản, việc tập kết đá sau nổ mìn không theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt làm ô nhiễm môi trường.

 

Giao UBND thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số nội dung vi phạm đã nêu tại báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

Cổng TTĐT tỉnh