Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 27/08/2020  16:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/8/2020, Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Văn bản số 1437/CV-TBTT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan báo chí địa phương; Cổng thông tin điện tử tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây, loa phát thanh di động và trên mạng xã hội; chú trọng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống pan nô, khẩu hiệu trên các tuyến phố, đường giao thông, các khu dân cư; chỉ đạo toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, địa phương mình tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương nghiên cứu những hình thức phù hợp giúp người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh (smartphone); chỉ đạo đội ngũ giáo viên hoặc lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ tổ chức thành các nhóm (từ 02 đến 03 người) đến các hộ gia đình để thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm./.

 

Cổng TTĐT tỉnh