Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 07/9-11/9/2020
Ngày đăng: 12/09/2020  16:07
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020; Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường; Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước ngành, lĩnh vực; Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ đạo về công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/9-11/9/2020.

 

1. Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020:

 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị, địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bố trí kinh phí của địa phương, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị kết nghĩa theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi tại các xã do đơn vị, địa phương kết nghĩa, nhận đỡ đầu.

 

Giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố có phương án tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bảo đảm an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Giao Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

 

2. Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (Từ ngày 20/9 đến 20/10/2020):

 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đặc biệt chú trọng công tác rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát hiện, ở phạm vi hẹp.

 

Bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; hướng dẫn những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tổ chức áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa khẩu; tổ chức áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý.

 

Chỉ đạo các xã phường thị trấn tổ chức các đội làm tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật và sản phẩm động vật do nhập lậu,..; việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch,...

 

3. Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh:

 

Trước tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước đã được khống  chế ổn định, các ổ địch đã được kiểm soát chặt chẽ; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, đồng thời đảm bảo duy trì chặt chẽ công tác phòng chống dịch; UBND tỉnh có Công văn số 3386/UBND-KGVX chỉ đạo tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh kể từ từ 17 giờ 00, ngày 08/9/2020.

 

UBND tỉnh giao Tổ trưởng Tổ liên ngành tại các chốt kiểm tra chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu dọn trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các chốt; tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi chốt. Giao UBND, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan cùng các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố về địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế đúng quy định.

 

4. Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước ngành, lĩnh vực:

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Rà soát các nhiệm vụ đã phân cấp và căn cứ các quy định có liên quan, tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền nội dung cần phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng của tỉnh.

 

UBND tỉnh giao các cơ quan liên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước cho UBND cấp huyện, cấp xã trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm; lĩnh vực phát thanh và truyền hình; lĩnh vực Điện ảnh; lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, phát triển đô thị; lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, an toàn, vệ sinh lao động; thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, phí và lệ phí, tài sản công; quản lý đầu tư, đầu tư công, đầu tư nước ngoài...

 

5. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2020:

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng chống thiên tai khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về công tác phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cách thức phòng chống thiên tai cho người dân để giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

 

Yêu cầu BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã rà soát, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại các khu vực trọng điểm; quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Bốn tại chỗ”; rà soát bổ sung Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai, nhất là các phương án phòng chống bão, lũ quét, sạt lở đất tại các vị trí ven sông, suối, phương án di dời dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ. Kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Rà soát và phát hiện nơi ở mất an toàn, khu vực thấp trũng ven sông, các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khơi thông các vị trí tắc nghẽn dòng chảy; bố trí nguồn lực thực hiện.

 

6. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng:

 

Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện được mục tiêu vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

 

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, phải bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng hiệu quả; hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được và được dư luận đồng tình, tránh đề nghị khen thưởng tràn lan, gây dư luận không tốt trong xã hội.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về Thi đua, khen thưởng; hồ sơ khen thưởng trình phải đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình, thủ tục, tính chính xác về thành tích; thực hiện nghiêm túc thời gian trình khen thưởng theo quy định.

 

7. Chỉ đạo về công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép:

 

Triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

 

Tiếp tục triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, bạch hầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19.

 

Đề đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần Tiểu khu 276, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (khu vực giáp ranh với xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) và vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần Tiểu khu 153, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ về lĩnh vực đất đai theo Kết luận số 2963/KL-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thái Ninh