Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện
Ngày đăng: 16/09/2020  08:31
Mặc định Cỡ chữ
Nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện; các thành phần kinh tế ngày càng phát triển; hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường.

 

Doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen, Kon Plông

 

Công tác sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện đúng tiến độ; hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên. Doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển nhanh và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 3.123 doanh nghiệp với vốn đăng ký 35.259 tỷ đồng, tăng 916 doanh nghiệp, tăng 9.981 tỷ đồng vốn so với năm 2015.

 

Môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều chuyển biến rõ nét; đến nay, đã chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định Luật Đầu tư 192 dự án, trong đó 184 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 20.610,7 tỷ đồng; kêu gọi được một số nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm như: Tập đoàn FLC, Vingroup, TH True Milk đã đến đầu tư tại tỉnh.

 

Kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có bước phát triển. Tính đến tháng 8-2020, trên địa bàn tỉnh có 128 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã và 191 tổ hợp tác. Số HTX, liên hiệp HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là 120/129 (119 HTX, 01 liên hiệp HTX); 120 tổ hợp tác đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, ngày 10-10-2007 của Chính phủ.

 

Đời sống của các thành viên được cải thiện. Tổ hợp tác đã thu thút khoảng 1.888 thành viên, tạo thu nhập cho các thành viên ước đạt 11 triệu đồng/người/năm. Các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 9.158 thành viên và người lao động; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 47 triệu đồng/người/năm.

 

Hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến tích cực; bên cạnh việc tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), tỉnh đã tăng cường mở rộng quan hệ với các nước trong cộng đồng ASEAN, một số nước Châu Á và Châu Âu thông qua làm việc, tiếp xúc với từng đối tác cụ thể nhằm tăng cường thu hút đầu tư các nguồn lực nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, tạo cơ hội thu hút đầu tư./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương