Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Nên, huyện Kon Plông
Ngày đăng: 24/09/2020  13:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3612/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Nên, huyện Kon Plông.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Plông tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh và các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Đăk Đrinh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2281/VP-HTKT ngày 17/8/2020 và ý kiến Sở Tài chính tại Văn bản số 3310/STC-QLGCS ngày 07/9/2020. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành liên quan để sớm giải quyết dứt điểm công tác đền bù tái định canh, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Đăk Đrinh.

 

Giao giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, thống kê các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới chưa có mạng di động, hoặc mạng di động chưa đảm bảo liên lạc thông suốt; tham mưu UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp viễn thông có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông tăng cường phủ sóng đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để phục vụ nhu cầu truyền tin, thông tin của Nhân dân.

 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kon Plông rà soát, sớm tiếp nhận đoạn còn lại của tuyến đường Tỉnh lộ 676 (hiện huyện Kon Plông đang quản lý) về tỉnh quản lý, duy tu, bảo dưỡng theo quy định.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kon Plông và các đơn vị có liên quan làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam để giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư của các hộ dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, sản xuất và canh tác trên địa phận xã Đăk Nên, huyện Kon Plông theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh