Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Hội nghị báo cáo viên trung ương trực tuyến tháng 10
Ngày đăng: 14/10/2020  20:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với 250 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thông tin về việc lấy ý kiến, góp ý của Nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về quan hệ Mỹ - Trung thời gian gần đây, tác động và chính sách của Việt Nam.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong thời gian tới, tập trung định hướng tuyên truyền mạnh mẽ về kết quả Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2020; sự chủ động quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân cả nước ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả với diễn biến mới của dịch COVID-19.

 

Đối với Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh sự lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020, để xây dựng nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phù hợp; Tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân đối với việc thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin, ảnh: Dương Nương