Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Sẵn sàng vật tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ngày đăng: 16/10/2020  21:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3922/UBND-NNTN về việc rà soát, sẵn sàng vật tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị hiện có tại các địa phương, đơn vị để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra. Trường hợp khẩn cấp phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để hỗ trợ kịp thời.

 

Đối với số vật tư, trang thiết bị tại các địa phương, đơn vị đã qua thời gian sử dụng bị hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, đề nghị các địa phương, đơn vị làm hồ sơ thủ tục thanh xử lý theo quy định tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp việc quản lý, sử dụng vật tư dự phòng để phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum và các quy định pháp luật liên quan.

 

Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật, tổng hợp vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ứng phó và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng phối hợp huy động phục vụ công tác phòng, chống ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị theo quy định./.

Cổng TTĐT tỉnh