Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Hướng dẫn cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả
Ngày đăng: 15/10/2020  12:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/10/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Công văn số 3919/CV-BCĐ hướng dẫn một số nội dung cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị; UBND, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT; đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể sau:

 

1. Ủy quyền cho UBND hoặc BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố: Ban hành quyết định thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (gọi tắt là cách ly tập trung khách sạn tự chi trả). Thành phần Ban Điều hành, gồm: Đại diện UBND cấp huyện, thành phố làm Trưởng ban; đại diện UBND cấp xã làm Phó Trưởng ban thường trực; người quản lý khách sạn làm Phó Trưởng ban; thành viên gồm các đại diện y tế, công an, dân phòng địa phương và các bộ phận có liên quan trong khách sạn. Ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế tập trung của khách sạn.

 

2. Ủy quyền cho BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố ban hành quyết định cách ly y tế tập trung, quyết định kết thúc thời hạn cách ly y tế tập trung, cấp Phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung (theo phụ lục 3, Quyết định số 1246/QĐ-BYT) cho các đối tượng cách ly tập trung khách sạn tự chi trả.

 

3. BCĐ phòng chống dịch COVID-19 và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý môi trường theo đúng quy định trong phòng chống COVID-19 cho các cơ sở cách ly tập trung khách sạn tự chi trả; đảm bảo các cơ sở cách ly tập trung khách sạn tự chi trả này tổ chức công tác cách ly theo đúng quy định (bảng biểu; trạm gác; bố trí phòng; thu gom rác thải; xử lý các vật dụng của cơ sở cách ly… theo hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT).

 

4. Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thu gom và xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, cấp Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2 theo đúng quy định; thông báo cho các địa phương tiếp nhận đối tượng sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung để tiếp tục quản lý sức khỏe tại cộng đồng. Nếu có trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 phải khẩn trương tổ chức cách ly điều trị, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

 

5. Quy trình tiếp nhận, cách ly tập trung khách sạn tự chi trả:

 

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tề Bờ Y: Tổ chức tiếp nhận đối tượng được cách ly. Nếu đối tượng có nhu cầu, nguyện vọng được cách ly tập trung khách sạn tự chi trả thì phải viết Đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn (theo phụ lục 2, Quyết định số 1246/QĐ-BYT); bàn giao đối tượng cách ly cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (có biên bản bàn giao kèm Đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn).

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp nhận đối tượng được cách ly tại Cửa khẩu quốc tề Bờ Y, vận chuyển đối tượng được cách ly về cơ sở cách ly tập trung khách sạn tự chi trả đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19; bàn giao đối tượng cách ly cho Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung khách sạn tự chi trả (có biên bản bàn giao kèm Đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn). Trường hợp đang được cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý có nhu cầu, nguyện vọng được cách ly tập trung khách sạn tự chi trả thì phải viết Đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn (theo phụ lục 2, Quyết định số 1246/QĐ-BYT) và chuyển đối tượng cách ly cho Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung khách sạn tự chi trả (có biên bản bàn giao kèm Đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn).

 

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung khách sạn tự chi trả tiếp nhận đối tượng được cách ly (có biên bản bàn giao và nhận, lưu Đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn), bố trí vào cơ sở cách ly, ban hành quyết định cách ly y tế tập trung; tổ chức công tác cách ly, theo dõi về y tế theo đúng quy định; khi kết thúc thời gian cách ly ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung và cấp Phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định.

 

Trong quá trình cách ly, nếu đối tượng được cách ly có các triệu chứng COVID-19 (sốt; ho; đau họng; khó thở; mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…), Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung khẩn trương thông báo ngay cho ngành Y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19./.

 

Cổng TTĐT tỉnh