Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 12-16/10/2020
Ngày đăng: 17/10/2020  16:30
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Kon Tum; Đảm bảo an toàn giao thông học đường trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục; Công nhận điểm du lịch đối với Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Tăng cường triển khai nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Rà soát, sẵn sàng vật tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu... là những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 12-17/10/2020.

 

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong các lĩnh vực: Bình ổn giá; Đăng ký giá; kê khai giá; hiệp thương giá; định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kiểm tra yếu tố hình thành giá. Các nội dung về quản lý giá không quy định tại Quy định này được thực hiện theo Luật Giá và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Theo quy định, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện thẩm định các phương án giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh theo đề nghị của các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý thực hiện xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2020 và thay thế các Quyết định: (1) Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và bãi bỏ khoản 10 Điều 3 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015; bãi bỏ Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 và Điều 3 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh; (3) Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Kon Tum

 

Xét Báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Kon Tum thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định TTHC chuẩn hóa của ngành Xây dựng, đảm bảo về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục nộp các loại thuế liên quan theo đúng quy định.

 

Tăng cường kiểm tra công tác thi công công trình nhà ở riêng lẻ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; Kiểm tra, rà soát tất cả các công trình xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố, xác định từng trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện dứt điểm các Quyết định xử lý vi phạm hành chính về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đã được ban hành; rà soát các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã phát hiện trên địa bàn, báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả.

 

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể, kiểm tra các địa phương triển khai công tác cấp phép xây dựng, nhất là việc thực hiện các quy định về: khoảng lùi xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông (trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên đất quy hoạch giao thông), mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

 

Đảm bảo an toàn giao thông học đường trên địa bàn tỉnh

 

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh ở các cấp học chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;

 

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để nắm thông tin về học sinh vi phạm luật có liên quan đến an toàn giao thông; kiên quyết xử lý đối với học sinh, sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi lái xe theo quy định… (không được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đối với học sinh vi phạm). Gắn trách nhiệm người đứng đầu các trường học nếu để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân vi phạm. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trường học.

 

Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuần tra kiểm soát, nhất là tại các khu vực trường học, tập trung xử lý đối tượng là học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông (thông báo danh sách những học sinh vi phạm đến nhà trường để cùng phối hợp giáo dục); xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở, đơn vị chức năng trực tiếp phụ trách địa bàn trong việc để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh; vận động các hộ kinh doanh, buôn bán không chiếm dụng lòng đường hè phố, nhất là không giữ xe học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

 

Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục; UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ:

 

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng cấp nước; thủ tục đấu nối, cung cấp nước sạch tại các đô thị, khu dân cư để bảo đảm thuận lợi cho người dân, cung cấp nước sạch đầy đủ, liên tục.

 

Xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố, thảm họa gây ô nhiễm nguồn nước và mất an ninh, an toàn cấp nước. Tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo vệ nguồn nước, các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; khai thác, bảo vệ hành lang đập, hồ chứa nước ưu tiên mục tiêu cấp nước sinh hoạt. Kiểm tra và giám sát chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn; đầu tư nâng cao năng lực phòng xét nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm ô nhiễm nguồn nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt của Nhân dân.

 

Yêu cầu các đơn vị cấp nước thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch theo đúng lộ trình và nhiệm vụ đã được phê duyệt; có kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch của hệ thống cấp nước do mình quản lý theo quy định. Chịu trách nhiệm và quản lý, bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước tại khu vực công trình lấy nước do tổ chức, đơn vị cấp nước thực hiện. Bảo đảm nguồn nước cung cấp liên tục và đúng tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh cho nhu cầu sử dụng của khách hàng theo quy định. Đổi mới mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong quản lý, vận hành, giám sát hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch bảo đảm chất lượng nước, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố...

 

Công nhận điểm du lịch đối với Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn

 

Tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 16/10/2020, UBND tỉnh công nhận điểm du lịch Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Plông thực hiện việc quản lý điểm du lịch đã được phê duyệt trên theo quy định hiện hành; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch được công nhận đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; giao các cơ quan liên quan phối hợp với UBND huyện Kon Plông thực hiện công tác quản lý điểm du lịch trên theo quy định.

 

Tăng cường triển khai nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh

 

Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: “Trong năm 2020 toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu: Có thêm 04 xã đạt chuẩn xã NTM; có 06 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 02 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 6 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM tại các xã thuộc phạm vi Đề án hỗ trợ thôn, bản của Thủ tướng Chính phủ; các huyện, thành phố phải có ít nhất 01 xã được công nhận xã nông thôn mới; không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí”.

 

Các Sở, ban ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí thường xuyên kiểm tra, giám sát và giúp đỡ các xã trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã được phân công, các tiêu chí được phân công; trực tiếp phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện các tiêu chí chuyên ngành, đồng thời có giải pháp hỗ trợ các địa phương thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quí về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã được phân công, tiêu chí nông thôn mới tại các xã.

 

Rà soát, sẵn sàng vật tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc báo cáo vật tư trang thiết bị hiện có phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị hiện có tại các địa phương, đơn vị để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra. Trường hợp khẩn cấp phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để hỗ trợ kịp thời.

 

Đối với số vật tư, trang thiết bị tại các địa phương, đơn vị đã qua thời gian sử dụng bị hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, đề nghị các địa phương, đơn vị làm hồ sơ thủ tục thanh xử lý theo quy định phân cấp việc quản lý, sử dụng vật tư dự phòng để phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kon Tum và các quy đinh pháp luật liên quan.

 

Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật, tổng hợp vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ứng phó và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng phối hợp huy động phục vụ công tác phòng, chống ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị theo quy định.

 

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

 

Để chủ động phòng ngừa thiệt hại do cháy, nổ, thiên tai, lụt, bão gây ra đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng phương án bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kịp thời xây dựng, bổ sung nội quy phòng cháy chữa cháy và các phương án về phòng chống lụt bão Kho lưu trữ của đơn vị, địa phương.

 

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu trong mùa bão, lũ; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt với những người trực tiếp làm công việc liên quan đến hồ sơ, tài liệu.

 

Định kỳ tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với từng loại hình hồ sơ, tài liệu. Bố trí kinh phí để xây dựng mới, cải tạo nâng cấp Kho lưu trữ; trang bị thiết bị cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão nhằm bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến về mưa, bão, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động bảo vệ, đảm bảo an toàn cho hồ sơ, tài liệu lưu trữ hạn chế tối đa thiệt hại do bão, lũ gây ra./.

Thái Ninh