Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Diễn văn khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII (2020-2025) của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Ngày đăng: 22/10/2020  15:47
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Sáng ngày 22/10/2020, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát biểu khai mạc. Cổng TTĐT tỉnh giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Hòa.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

 

Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

Kính thưa quý vị đại biểu cùng các đồng chí!

 

Thưa toàn thể Đại hội!

 

Trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền, quân dân các dân tộc trong tỉnh lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hôm nay, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII giai đoạn 2020-2025, đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020, là ngày hội tôn vinh điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt đã được lựa chọn từ các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum, xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu, khách quý cùng các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhất, đại diện cho hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được bầu từ các Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đã về dự Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi trân trọng gửi tới quý vị đại biểu cùng các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Thưa toàn thể Đại hội!

 

Trong giờ phút trang trọng này, với lòng kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã để lại cho Đảng ta, cho dân tộc ta, cho non sông đất nước ta di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về thi đua yêu nước, với vai trò to lớn là động lực phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta mãi mãi biết ơn các thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên trung, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng đã cống hiến, hy sinh quên mình vì độc lập tự do của quê hương đất nước, vì ấm no hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta vô cùng biết ơn các thế hệ cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà đã phấn đấu gian khổ cống hiến sức lực, trí tuệ làm giàu truyền thống quê hương Kon Tum và xây dựng nên phong trào thi đua yêu nước, hun đúc sức mạnh theo dòng chảy lịch sử của dân tộc.

 

Kính thưa Đại hội!

 

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

 

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, với sự chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đến cuối năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt khoảng 25.400 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh hằng năm đạt khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 9,13%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,81 triệu đồng năm 2015 lên 46,58 triệu đồng năm 2020. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 3.505 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 11,49%/năm.

 

Đặc biệt, trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương; với sự nỗ lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp Nhân dân, phong trào đã thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng theo đúng lộ trình đề ra, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn tỉnh có 27 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra (mục tiêu 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

 

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hiệu quả, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh hiện đại; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đảm bảo mọi người dân đều được chăm lo thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, số hộ giảm nghèo nhanh và bền vững, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác đối ngoại được mở rộng, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, năng lực lãnh đạo và sức chiếu đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, sức mạnh đoàn kết các dân tộc được phát huy mạnh mẽ, khơi dậy ý chí của mọi tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

 

Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác, trong đó, có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Toàn tỉnh có 33 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 12 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 19 tập thể, 47 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Thưa toàn thể Đại hội!

 

Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Kon Tum, thể hiện sự tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả nổi bật trong giai đoạn vừa qua, với nội dung trọng tâm là tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng trong 05 năm qua, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về chất và lượng, thực sự là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

 

Đại hội là dịp để các đại biểu ưu tú, các điển hình tiên tiến giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước; là dịp để chúng ta tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Đặc biệt, trong không khí đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII sẽ tạo ra động lực mới, khí thế mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

 

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII giai đoạn 2020-2025.

 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Cổng TTĐT tỉnh