Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh
Ngày đăng: 24/10/2020  08:21
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 23/10, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy định.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 47/47 đại biểu HĐND tỉnh.

 

Tại Kỳ họp, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua các Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Kon Tum; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 2); phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2020...

 

Đồng chí Dương Văn Trang và đồng chí Kring Ba trao Nghị quyết cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa

 

Theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ và Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI đối với đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 47/47 phiếu tán thành.

 

Đồng chí Dương Văn Trang và đồng chí Nguyễn Văn Hòa trao Nghị quyết cho đồng chí Lê Ngọc Tuấn

 

Cũng với 100% đại biểu tán thành, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa trao Nghị quyết cho đồng chí Kring Ba và đồng chí Nghe Minh Hồng

 

Đồng chí Nguyễn Thế Hải trao Nghị quyết cho đồng chí Trần Thị Nga (ảnh trái); đồng chí Nguyễn Văn Hòa trao Nghị quyết cho đồng chí Y Ngọc (ảnh phải)

 

Tại Kỳ họp, các đại biểu còn bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Kring Ba và bầu đồng chí Nghe Minh Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Thị Nga để nghỉ chế độ hưu trí và bầu đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trao Nghị quyết miễn nhiệm và bầu thành viên UBND tỉnh

 

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với đồng chí Phan Văn Thế - Giám đốc Sở KH-ĐT và đồng chí Đồng Thanh Xuân - Giám Sở Tài chính do nghỉ hưu; bầu thành viên UBND tỉnh đối với đồng chí Võ Văn Thanh - Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Trần Văn Thu - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa thay mặt Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban Bí thư trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng giao cho trọng trách.

 

Tập thể Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tuân thủ quy trình quy định của pháp luật tiếp tục thực hiện các phương pháp cách làm mới đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua; đồng thời bám sát thực tiễn và chủ trương của Đảng, chủ động nghiên cứu cùng với HĐND có giải pháp cụ thể thiết thực để giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra đối với cơ quan dân cử ở địa phương. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành theo dõi giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, cùng với việc triển khai các Nghị quyết liên quan đến đầu tư công mà HĐND vừa thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát lại một lần nữa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, có giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, nhất là các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngăn chặn đại dịch Covid và các loại dịch bệnh khác ở người và gia súc... phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra; đồng thời sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu./.

Tin, ảnh: Dương Nương