Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng: 25/10/2020  08:02
Mặc định Cỡ chữ
Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 24/10/2020) của Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia 10 buổi làm việc theo hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tại các buổi làm việc, đại biểu Quốc hội nghe trình bày 31 Tờ trình, Báo cáo về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

 

Đồng thời, thảo luận dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 7 dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

 

Tại các phiên thảo luận này, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã có 3 lượt phát biểu ý kiến tham gia xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đại biểu Quốc hội Rơ Châm Long (A Long) đã phát biểu ý kiến tham gia xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

 

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV từ ngày 26 đến ngày 27/10/2020 theo hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình./.

 

Hồ Nam (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh)