Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Giám sát và chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai
Ngày đăng: 26/10/2020  08:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4025/UBND-NNTN về việc theo dõi, giám sát và chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường theo dõi, giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” và Quy chế phối hợp số 104/QCPH-UBND-UBMT ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về quản lý hoạt động từ thiện, nhân đạo; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong vận động, quyên góp hỗ trợ.

 

UBND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./.

 

            Cổng TTĐT tỉnh