Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

UBND tỉnh họp phiên chuyên đề thảo luận các dự thảo Nghị quyết QPPL trình HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh
Ngày đăng: 27/10/2020  22:30
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 27/10, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên UBND tỉnh để thảo luận, cho ý kiến đối với 03 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 và 12 dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với 15 dự thảo văn bản QPPL; thống nhất trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 03 Dự thảo và thông qua 11 Dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh; thống nhất chưa thông qua 01 Dự thảo Quyết định UBND tỉnh, cụ thể:

 

03 Dự thảo Nghị quyết QPPL trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 sắp tới về: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025; về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

11 Dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh gồm: Về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 của UBND tỉnh; Về quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; về biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 22/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở; Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung trong Quyết định do UBND tỉnh ban hành; về phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương; Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do UBND tỉnh ban hành; về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh ban hành về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, sau 1 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể UBND tỉnh đã thống nhất đối với 14 Dự thảo Nghị quyết và Quyết định QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến để Văn phòng UBND tỉnh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình HĐND tỉnh đối với 3 Dự thảo QPPL và trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh đối với 11 Dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh. Riêng đối với Dự thảo Quyết định ban hành quy định về diện tích tách thửa đất tối thiểu trên địa bàn tỉnh, đề nghị các thành viên UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến, trình lại trong phiên họp tiếp theo./.  

 

Tin, ảnh: Dương Nương