Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 45-TB/TU ngày 16/11/2020
Ngày đăng: 19/11/2020  09:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4327/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 45-TB/TU ngày 16/11/2020.

 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao phẩm chất, đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là đối với người đứng đầu. Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

 

UBND các huyện, thành phố, tiếp tục huy động các nguồn lực nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân, nhất là các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei…; quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Trong đó, nhanh chóng khắc phục các tuyến đường, công trình giao thông, các cầu treo, cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; chủ động ứng kinh phí ngân sách địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4240/UBND-NNTN ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc hỗ trợ khắc phục nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với bão, mưa lũ trong thời gian tới; đồng thời, tổ chức rà soát kỹ các khu vực nguy hiểm như: Các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu,... tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

 

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, phương tiện sớm khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến Tỉnh lộ: 676, 677, 673, 674 mới, 675, 672, 678, đoạn tránh Đèo Văn Rơi,  đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, đường Đăk Kôi - Đăk Pxi ... thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt; đồng thời rà soát, kiểm tra cắm biển cảnh bảo đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi; các loại tội phạm (như trộm cắp tài sản,…). Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu các vấn đề nêu trên tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý./.

 

Cổng TTĐT tỉnh