Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện
Ngày đăng: 19/11/2020  15:36
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 19/11, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, phương pháp truyền thông Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia tập huấn có 273 học viên là cán bộ quản lý, viên chức làm công tác truyền thông của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố và phòng, ban trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, các nhân viên đại lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế của hệ thống Bưu điện tỉnh và xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tham gia tập huấn.

 

Trong 02 ngày (19-20/11), các học viên được giảng viên của Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản, hình thức truyền thông trực tiếp về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng nói, diễn đạt, kỹ năng xây dựng lòng tin, kỹ năng phản hồi; chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội  tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

 

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông về chính sách Bảo hiểm nâng cao hơn kiến thức, kỹ năng truyền đạt để thu hút, lôi cuốn người nghe, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, tính nhân văn trong chính sách Bảo hiểm của Nhà nước; từ đó, người dân tự nguyện, tự giác tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh./.

 

Dương Nương