Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 19/11/2020  20:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum.

 

1. Về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

 

Đối với chợ khu vực phường Quang Trung: Các gian hàng có mặt tiền hướng ra đường nội bộ chính trong nhà lồng chợ (vị trí 1), giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng là 73.000 đồng/m2/tháng; các gian hàng có mặt tiền hướng ra một đường nội bộ trong nhà lồng chợ (vị trí 2) giá dịch vụ là  61.000 đồng/m2/tháng; các gian hàng còn lại (vị trí 3) có giá 49.000đồng/m2/tháng;

 

Đối với chợ tạm phường Lê Lợi: Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng là có giá 31.000đồng/m2/tháng.

 

2. Giá dịch vụ trông giữ xe tại chợ Trung tâm thương mại, thành phố Kon Tum: Xe đạp là 1.000đồng/lượt; Xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) là 2.000đồng/lượt; ô tô là 10.000đồng/lượt.

 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum theo đúng quy định; thực hiện niêm yết giá, thông báo công khai tại địa điểm thu về tên, mức thu, phương thức thu các dịch vụ.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh