Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Công tác dân số trong tình hình mới năm 2020
Ngày đăng: 20/11/2020  15:22
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20-11, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông dân số và phát triển trong tình hình mới năm 2020 cho hơn 200 nữ đoàn viên, CNVCLĐ đến từ 73 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh.

 

Quang cảnh buổi Hội nghị

 

Theo phát biểu của lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, trong những năm qua, cùng với sự phát triển, đổi mới trên nhiều lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động về dân số tại cơ sở: tình trạng sinh con thứ ba vẫn có chiều hướng gia tăng, trong đó có trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình chưa được quan tâm đúng mức…

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên thuộc Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh truyền đạt 02 chuyên đề: Sàng lọc trước sinh và sau sinh; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

 

Thông qua Hội nghị, nhằm mục đích làm chuyển biến nhận thức, nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ Nữ CNVC,LĐ về chính sách dân số- KHHGĐ, chăm sóc SKSS; về các vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh… nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước../.

 

Minh Huệ