Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Ngày đăng: 23/11/2020  22:51
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành ủy để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh (Hội trường Ngọc Linh)

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh; các Hội đặc thù, Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh và Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt sâu từng lĩnh vực theo các chuyên đề cụ thể, trong đó, các báo cáo viên tập trung phân tích, đánh giá kỹ tình hình và cung cấp thêm các thông tin, số liệu, hình ảnh để chứng minh, làm rõ 04 chuyên đề: Chuyên đề 1 về kinh tế và văn hóa, xã hội; Chuyên đề 2 về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Chuyên đề 3 về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chuyên đề 4 về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 

Để Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh sớm được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất, phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh với những hình thức phù hợp; hướng dẫn các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức phổ biển, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đến các thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo mọi người dân được biết, hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết, từ đó phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh ở cấp mình và các cấp ủy trực thuộc, trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, đảm bảo tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đều được tiếp cận, học tập và nắm chắc các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

“Ngay sau Hội nghị này, yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình; trong đó lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách kịp thời và quyết liệt, bảo đảm tạo chuyển biển thực sự rõ nét ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ 2020-2025” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 

Đồng chí đề nghị từng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, tiên phong gương mẫu, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở, bám sát quy chế, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết tại Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 19-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025" chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vė vang của Đảng bộ tỉnh cùng với sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 22 - 25/9/2020. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đây là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; là kết quả của việc tiếp thu, quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương