Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ngày đăng: 26/11/2020  22:17
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 26/11, Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã có buổi làm việc làm việc với UBND tỉnh về các chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; Tình hình triển khai, thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2025”.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn giám sát, khảo sát, có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh.

 

Về phía UBND tỉnh, có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đối với 03 chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tình hình triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”.

 

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND: Có 19 chỉ tiêu đạt và vượt, 20 chỉ tiêu không đạt và 01 chỉ tiêu không đánh giá. Quy hoạch mạng lưới trường lớp phát triển và sắp xếp theo hướng ngày càng tinh gọn; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung, cải thiện; ngân sách cho giáo dục và đào tạo đã được ưu tiên phân bổ. Toàn tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục trong chương trình nông thôn mới (cụ thể có 45/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học, tăng 21 xã so với năm 2015 và tăng 43 xã so với năm 2010, có 56/85 xã đạt chuẩn tiêu chí 14 về giáo dục, tăng 12 xã so với năm 2015 và tăng 51 xã so với năm 2010). Chất lượng giáo dục và đào tạo có bước phát triển, nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số có những chuyển biến tích cực; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại các xã, phường, thị trấn được giữ vững; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 

Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh: Tính đến ngày 20/9/2020, tổng số vốn đầu tư phát triển giải ngân được 1.533.984 triệu đồng (đạt 40,3%). Trong đó, vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương đạt 26,4%; vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thuộc tỉnh quản lý đạt 53,7%. Tổng số vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 là 40.926 triệu đồng, đạt 27,6% kế hoạch.

 

Về triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”: Đã triển khai xây dựng 02 mô hình điểm và 02 mô hình nhân rộng; căn cứ kết quả khảo sát tại các địa phương, UBND tỉnh đã chọn 02 xã (Xã Đăk Nên và xã Ngọc Tem - huyện Kon Plông) có tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao nhất để xây dựng 02 mô hình điểm, thực hiện từ năm 2016-2018. Để triển khai mô hình, trên cơ sở thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn tại 22 thôn, qua đó đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các thành viên Tổ tư vấn; hướng dẫn, hỗ trợ Tổ tư vấn triển khai nhiệm vụ; Tổ tư vấn tổ chức vận động, tuyên truyền, tư vấn ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại thôn; lắp đặt pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, phát tờ rơi; xây dựng phóng sự tuyên truyền; tổ chức Hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại nhà văn hóa các thôn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thêm về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND, đặc biệt là về kinh phí thực hiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu cho học sinh; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh,…

 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và khẳng định sẽ chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải đề nghị UBND tỉnh cần lưu ý đối với những chỉ tiêu chưa đạt; chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm trong tham mưu xây dựng Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu quá cao; rà soát, đánh giá lại các điều kiện thực tế để đề xuất chỉ tiêu khi ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết, tránh tình trạng ban hành chỉ tiêu quá thấp hoặc quá cao so với Nghị quyết.

 

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban ngành cần thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, kịp thời kiến nghị đối với những khó khăn, vướng mắc; UBND tỉnh quan tâm giải quyết đối với các kiến nghị của UBND các huyện, thành phố, những nội dung nào thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thì kiến nghị HĐND tỉnh giải quyết, những nội dung không thuộc thẩm quyền của tỉnh phải kịp thời kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ,.../.

 

Vũ Huệ