Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid 19
Ngày đăng: 01/12/2020  10:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4446/UBND-NNTN về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid 19 theo đề nghị của Bộ Y tế.

 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Covid-19 vào Việt Nam, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 (đặc biệt là thực phẩm đông lạnh).

 

Thực hiện lấy mẫu trên bao bì các thực phẩm để xét nghiệm vi rút SARS - CoV2 và báo cáo kết quả về Sở Y tế, Bộ Y tế.

 

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

 

                                                                                        Cổng TTĐT tỉnh