Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Hỗ trợ cây giống khôi phục sản xuất nông nghiệp và tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai
Ngày đăng: 21/12/2020  10:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4676/UBND-NNTN về việc hỗ trợ cây giống khôi phục sản xuất nông nghiệp và tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động cân đối ngân sách cấp mình để mua hạt giống cây trồng hỗ trợ người dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đảm bảo kịp thời vụ. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể để khắc phục hậu quả của bão, lũ, ưu tiên bố trí nguồn lực của ngân sách cấp huyện và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ ổn định đời sống người dân và tập trung khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do bão, lũ..., khôi phục sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị hỏng, nhà bị sập do thiên tai trước Tết Nguyên đán sớm ổn định đời sống, sinh kế cho người dân trên địa bàn.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chỉ đạo hướng dẫn sản xuất nông nghiệp và triển khai các giải pháp ứng phó, bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, rét đậm, rét hại, hạn hán; đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, gia súc, gia cầm./.

 

Cổng TTĐT tỉnh