Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh
Ngày đăng: 22/12/2020  16:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4696/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan lien quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số số 4630/UBND-KGVX ngày 17/12/2020.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp xử lý và phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến 05 trường hợp (04 công dân Trung Quốc và 01 công dân Việt Nam) bị tai nạn trên đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei hiện đang được cách ly điều trị tại tỉnh.

 

Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ thông tin về nhân thân, mục đích và hành trình chuyến đi của 05 trường hợp nêu trên; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định.

 

Giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý về tạm trú, tạm vắng của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép đến địa bàn theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh có khả năng xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

 

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới và kiểm soát người nhập cảnh tại các cửa khẩu để đưa đi cách ly theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh