Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Tăng cường công tác tuyên truyền một số nội dung quan trọng
Ngày đăng: 09/01/2021  20:53
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của UBND và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể:

 

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh: Tăng cường tuyên truyền về hoạt động công tác quản  lý tạm  trú,  tạm  vắng  của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép đến địa bàn theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh có khả năng xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

 

Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên,…

 

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Phổ biến, thông tin các nội dung của tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

 

Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I-2021: Tập trung thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội); Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1920-03/02/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; 108 năm ngày thành lập Tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2021),…

 

Cổng TTĐT tỉnh