Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa X
Ngày đăng: 12/01/2021  16:41
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 12/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, Khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Văn Tám - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.  

 

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, phát triển kinh tế của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tập trung triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân vượt khó, thực hiện tích cực công tác phòng chống dịch bệnh, tham gia hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động.

 

Nổi bật, Mặt trận các cấp đã phối hợp chính quyền chăm lo cho 27.378 hộ nghèo, cận nghèo đón tết cổ truyền đầm ấm, vật chất đủ đầy với tổng kinh phí hỗ trợ gần 14,5 tỷ đồng; xây dựng 185 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mặt khác, đã vận động nhân dân tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị".

 

Ngoài ra, Mặt trận các cấp thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời phản ánh kiến nghị của nhân dân đến các cấp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh ĐBKK; tích cực tham gia các hoạt động phản biện xã hội, giám sát của HĐND và các sở ngành tỉnh, tổ chức thành viên về thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất chương trình phối hợp và hành động trọng tâm, như: Tuyên truyền, xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiệm vụ của mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

 

Đồng thời, ở các cấp mặt trận và các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân, hội viên cùng triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, chính quyền các cấp phát động; giám sát và phản biện xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.  

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp thường xuyên với các cấp, các ngành vận động toàn dân tham gia tích cực các phong trào thi đua của tỉnh, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền các cấp ổn định trong năm 2020.

 

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp tuyên truyền, phối hợp vận động quần chúng Nhân dân, hội viên tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid- 19. Xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực triển khai các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.../.

 

                                                                                                              Minh Huệ