Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Chỉ đạo xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai của Cơ sở Vạn Hoa Garden
Ngày đăng: 13/01/2021  16:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh có Công văn số 125/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND thành phố Kon Tum xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai của Cơ sở Vạn Hoa Garden, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.

 

Vạn Hoa Garden hoạt động như một điểm tham quan du lịch

 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan chức năng về kết quả kiểm tra việc sử dụng đất kiểm tra và xác minh thông tin phản ánh của báo chí về các vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Cơ sở Vạn Hoa Garden (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum), UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiến hành xử lý vi phạm tại địa điểm này, cụ thể:

 

Giao Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND xã Đăk Blà tiến hành lập hồ sơ xử lý toàn diện tất cả các vi phạm về quản lý, sử dụng đất của bà Đặng Thị Kim Thư và các cá nhân có liên quan đến các diện tích đất tại Cơ sở Vạn Hoa Garden theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và khắc phục hậu quả theo đúng quy định; quản lý việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu thương mại dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum đã được UBND tỉnh phê duyệt tại địa điểm này; không đặt vấn đề điều chỉnh qua đất thương mại dịch vụ trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và các năm tiếp theo của thành phố Kon Tum tại địa điểm đất đang xảy ra vi phạm nêu trên; kiên quyết không thực hiện các thủ tục hành chính để hợp thức hóa vi phạm về đất đai đã xảy ra tại địa điểm này.

 

Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý việc cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với Cơ sở Vạn Hoa Garden trong khi địa điểm đặt cơ sở kinh doanh không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 

UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại việc cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy đối với Cơ sở Vạn Hoa Garden để xử lý theo quy định.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND thành phố Kon Tum lập hồ sơ tiến hành xử lý các vi phạm của bà Đặng Thị Kim Thư và các cá nhân có liên quan đến các diện tích đất tại Cơ sở Vạn Hoa Garden theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật khác có liên quan, không để xảy ra sai sót và vi phạm về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin toàn bộ kết quả xử lý đối với vụ việc vi phạm về đất đai tại Cơ sở Vạn Hoa Garden đến các cơ quan thông tấn báo chí để biết theo đúng quy định của Luật Báo chí.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi để tiến hành xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật đối với Cơ sở Vạn Hoa Garden nếu cơ sở này có hành vi kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú khi không có Giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo chậm nhất vào ngày 28 tháng 01 năm 2021./.

 

Cổng TTĐT tỉnh