Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
Ngày đăng: 14/01/2021  14:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/01/2021, UBND ban hành Công văn số 117/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 109-TB/TU ngày 11/01/2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động.

 

Tiếp tục đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, rà soát, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực của ngân sách cấp huyện và các nguồn hợp pháp khác để tập trung khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do bão, lũ; khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị hỏng, nhà bị sập do thiên tai với tinh thần không để người dân bị đói rét, không có chỗ ở; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng cần thiết để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng kiểm soát chặt tuyến biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở; việc xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ triển khai các thủ tục đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh: UBND các huyện, thành phố Chủ đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; nhất là các dự án phát triển đô thị thuộc quần thể Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa./.

 

Cổng TTĐT tỉnh