Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày đăng: 14/01/2021  14:43
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù; Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh, Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; các báo cáo viên của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

 

Dự Hội nghị tại các điểm cầu huyện, thành phố có các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thành ủy; Báo cáo viên các huyện, thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các TCCSĐ trực thuộc huyện ủy, thành ủy...

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị “về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045” và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng” và Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW.

 

Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

 

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013- 2020; Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị

 

Để các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương sớm được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng với những hình thức phù hợp; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận trên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng với hình thức đảm bảo phù hợp (có thể tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tập trung hoặc giao cho các tổ chức cơ sở đảng thực hiện), nhưng phải bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian và các yêu cầu theo quy định.

 

Cấp ủy, tổ chức đảng bám sát mục đích, yêu cầu và tổ chức thực hiện của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện ở cấp mình cho phù hợp. Trước mắt, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

 

Đồng chí nhấn mạnh: Từng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận./.

 

Dương Nương