Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
Ngày đăng: 14/01/2021  22:15
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

 

Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghe Minh Hồng - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thao Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh...

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Thường trực huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND và các Ủy viên UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty lâm nghiệp,  Trưởng các Ban Quản lý rừng đóng chân trên địa bàn và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

 

Năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát kịp thời của HĐND tỉnh, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng:

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 9,39% so với năm trước; tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 177 nghìn ha, đạt 103,6% kế hoạch và tăng 3,65% so với năm 2019, các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện; Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện khoảng 3.000 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước thực 9.160 tỷ đồng; Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, tình hình thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả khả quan; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giảm 3,5% so với năm 2019; Quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp, chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục cải thiện; Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.

 

Năm 2021, UBND tỉnh đề các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%, GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 20.000 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 4%; Có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 30%, 42% số trường mầm non, 63% số trường tiểu học, 44% số trường trung học cơ sở, 50% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 63,1%. Dân số trung bình năm 2021 khoảng 567 nghìn người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%; Trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

 

Tại Hội nghị, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và đề xuất các giải pháp thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được, tự tin, sáng tạo và thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021. Trong đó, cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy. Đề ra các phương án cụ thể để triển khai thực hiện tốt quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung các giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị cáo phù hợp với khí hậu từng vùng; triển khai tốt việc trồng rừng để nâng cao độ che phủ rừng; khai thác tiềm năng của tỉnh để đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động...

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

kết luận Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng tạo đà cho sự phát triển của giai đoạn mới.

 

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, trước những yêu cầu nhiệm vụ, thách thức đặt ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành, địa phương quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; triển khai thực hiện các giải pháp hữu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thường xuyên tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; Khai thác tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử... để thu hút du khách; Đẩy mạnh triển khai các dự án chỉnh trang đô thị kết hợp khai thác quỹ đất; quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hình thành các khu đô thị mới.

 

Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai có hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

 

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là dịch Covid -19; thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng”, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương./   

                                                                                                    

Lê Hằng