Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 -

Tổng kết hoạt động dự án phát triển trẻ thơ toàn diện Tỉnh Kon Tum năm 2020.
Ngày đăng: 15/01/2021  22:30
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 15/01, Ban Quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum” tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đến dự và phát biểu tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

 

Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017- 2021 do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án được thực hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2021 tại 09 xã thuộc 03 huyện: Đăk Na, Măng Ri, Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông); Đăk Pek, Đăk Choong và thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei); Tân Lập; Đăk Tờ Re và thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy).

 

Năm 2020, UNICEF Việt Nam hỗ trợ tỉnh Kon Tum thực hiện dự án với 4 hợp phần gồm y tế, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nước sạch; tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 12 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã triển khai 46 hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.

 

Đến hết quý IV/2020, có trên 200 lượt người được hướng dẫn tại chỗ về quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ. Ước tính có khoảng hơn 29.000 lượt trẻ em và gia đình trong 09 xã được truyền thông tư vấn về bảo vệ trẻ em và trên 160 em được theo dõi trợ giúp tại cộng đồng và can thiệp của hệ thống bảo vệ trẻ em.

 

Hoạt động truyền thông được đẩy mạnh thực hiện tại 9/9 xã vùng dự án với 107 nhóm 2.006 cha mẹ/ người chăm sóc trẻ được truyền thông bởi các hướng dãn viên là cán bộ huyện, xã, tỉnh.

 

Các hoạt động của Dự án đã giúp cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao về năng lực và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục; triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp để phòng chống Covid- 19 tại 26 trường/ 23 xã trên địa bàn 03 huyện vùng dự án. Qua Chương trình truyền thông làm cha, mẹ “Không ai hoàn hảo” năm 2020 đã có nhiều bậc cha, mẹ tham gia tích cực hơn, nắm được một số nội dung, kỹ năng cơ bản về chăm sóc trẻ giúp trẻ phát triển trí tuệ và hoàn thiện tính cách; qua đó cha, mẹ đã có những nhận thức và khắc phục bản thân nhằm chăm sóc, nuôi dạy con tốt hơn.

 

Năm 2021, Ban Quản lý Dự án tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học/giáo viên mầm non tại 9 xã dự án về giáo dục hòa nhập, giáo dục âm nhạc, giáo dục kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng số; triển khai giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội và áp dụng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng tại 3 xã dự án đối với hợp phần giáo dục.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đề nghị trong năm 2021 xây dựng kế hoạch để chỉ đạo tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, đồng thời nhân rộng mô hình tại địa bàn; các đơn vị được giao triển khai các hợp phần của Dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong công tác truyền thông; tiếp tục rà soát, xác định những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong triển khai các hoạt động của Dự án; đôn đốc các thành viên và cán bộ Văn phòng Ban Quản lý Dự án thực hiện củng cố, lưu trữ, số hóa hồ sơ triển khai Dự án đúng quy định pháp luật hiện hành…/.

 

                                                                                                    Minh Huệ