Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Thanh tra toàn diện việc quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 19/01/2021  09:48
Mặc định Cỡ chữ
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 169/UBND-HTKT ngày 18/01/2021 về công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

 

Trên cở sở báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm; chấn chỉnh công tác tham mưu lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đảm bảo theo quy định. Thu hồi các trường hợp giấy phép xây dựng sai quy hoạch đã cấp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh trước ngày 22/01/2021 tham mưu thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện về quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng và đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hiến đất mở đường, phân lô trái quy định…) tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

 

Giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh; tổng hợp những trường hợp vi phạm có tính chất tương tự, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Cổng TTĐT tỉnh