Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Tình hình thu hút đầu tư FDI tỉnh Kon Tum năm 2020
Ngày đăng: 21/01/2021  15:16
Mặc định Cỡ chữ
Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thu hút được 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, có 09 dự án còn hiệu lực với tổng mức vốn đăng ký 1.667,554 tỷ đồng.

 

Một dự án tại huyện Kon Plông

 

Trong 09 dự án đầu tư còn hiệu lực đang triển khai trên địa bàn tỉnh, có 07 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 01 dự án đang triển khai đầu tư, 01 dự án đang hoàn thiện các thủ tục về đầu tư.

 

Theo đó, các Dự án đầu tư kinh doanh vào tỉnh tập trung tại các lĩnh vực: nông lâm nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư cho 06 dự án là 1.413,958 tỷ đồng, chiếm 84,79% so với tổng vốn đăng ký; lĩnh vực công nghiệp (sản xuất, chế biến nhựa thông và tinh bột sắn) với tổng vốn đăng ký đầu tư cho 02 dự án là 229.830,5 tỷ đồng chiếm 14,13% và lĩnh vực văn hóa, văn nghệ (hoạt động chiếu phim) với tổng vốn đăng ký đầu tư cho 01 dự án là 18,026 tỷ đồng, chiếm 1,08%.

 

Do được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, ddịa bàn huyện Kon Plông là khu vực thu hút được nhiều dự án đầu tư  hơn so với các địa bàn còn lại của tỉnh (04 dự án đầu tư); huyện Kon Rẫy, huyện Đăk Glei và thành phố Kon Tum mỗi địa bàn có 01 dự án đầu tư. Ngoài ra, Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông dầu thông tại Kon Tum của Công ty TNHH Nhựa Thông SJ đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đầu tư kinh doanh tại Khu Công nghiệp Hòa Bình, tỉnh Kon Tum.

 

Nhìn chung, các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào việc tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước; tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động; hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh theo hướng tích cực; đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy các doanh nghiệp trong tỉnh cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

Mặc dù thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhưng hiệu quả của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh chưa cao; phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa năng động nên khả năng liên doanh - liên kết với nhà đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực để thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư do Trung ương ban hành còn hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Một số dự án FDI hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Hoạt động xúc tiến đầu tư để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của địa phương về tiềm năng, thế mạnh cũng như môi trường đầu tư chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

 

Trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và cơ quan trung ương; tăng cường xúc tiến thu hút các dự án đầu tư theo hướng có chọn lọc, có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, nhất là đối với lĩnh vực dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục phát huy, hiện thực hóa các kết quả bước đầu đã đạt được tại các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư; thực hiện các nội dung liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời kết nối, mời gọi các nhà đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc, Thái Lan,... đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường an ninh, chính trị ổn đinh giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

 

Phan Phượng