Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng: 22/02/2021  10:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2021, Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) có Thông báo số 15/TB-SNV về việc phát hành và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) thông báo về việc phát hành hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử như sau:

 

1. Địa điểm và thời gian phát hành hồ sơ ứng cử:

 

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐNDF cấp huyện, cấp xã được phát hành tại Ủy ban bầu cử cùng cấp.

 

Hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021- 2026 được phát hành tại Sở Nội vụ (địa chỉ số 240 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; đề nghị các địa phương cử nhân sự về nhận hồ sơ từ ngày 22/02/2021).

 

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

 

2. Về nộp và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử:

 

Nộp hồ sơ: Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã: Nộp tại Ủy ban bầu cử cùng cấp. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: Nộp tại Sở Nội vụ (địa chỉ số 240 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021. Riêng 02 ngày Thứ bảy (13/3/2021) và Chủ nhật (14/3/2021), Ủy ban bầu cử các cấp (Cơ quan thường trực của UBBC) cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021.

 

Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

 

Các vướng mắc có liên quan đến việc phát hành, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp đề nghị phản ánh về cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ), số điện thoại: 02603.861.263 để được giải đáp, hướng dẫn.

 

Tải Hướng dẫn tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh